มากำจัดไรฝุ่นในห้องนอนกันเถอะ ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่...