4 ขั้นตอนในการเลือกซื้อบ้านให้ผ่าน

4 ขั้นตอนในการเลือกซื้อบ้านให้ผ่าน

4 ขั้นตอนในการเลือกซื้อบ้านให้ผ่าน

การเลือกซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญในชีวิตของคนเรา เนื่องจากบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและคงไม่มีโอกาสได้ซื้อบ่อยนัก หลายคนยังไม่เคยซื้อบ้านมาก่อน จึงมีความกัลวลว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อย เช่น การกู้เงินจากธนาคาร เรามีวิธีแนะนำง่าย ๆ เพื่อให้ทำได้สำเร็จ ดังนี้

เตรียมเอกสารการกู้ให้ครบ โดยปกติธนาคารจะต้องขอข้อมูลผู้กู้ ซึ่งก็คือเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น การงานอาชีพ รายได้ เพื่อจะดูว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระได้เท่าไหร่ และต้องการกู้ไปซื้อบ้านที่ไหน มีมูลค่าเท่าไหร่ ดังนั้นเอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมจึงต้องประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน บัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมข้อมูลบ้านที่เราต้องการซื้อ รวมทั้งแผนที่ สำเนาโฉนดที่ดิน และสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางมัดจำ

ให้หาอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำการเปรียบเทียบ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ละธนาคาร ธนาคารแต่ละแห่งจะมีอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการกู้เงินที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรหามาเปรียบเทียบกันดู รวมทั้งข้อเสนออื่น ๆ ด้วย เช่น เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้ตามราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ผู้กู้ต้องจ่าย ระยะเวลาในการกู้ ค่างวดการผ่อนชำระรายเดือน เป็นต้น ให้เราคำนวณดูว่าข้อเสนอไหนที่เหมาะสมที่สุด ให้ทำการยื่นกู้อย่างน้อย 3 ธนาคาร

ยื่นเอกสารขอกู้ และรอฟังผล ให้เลือกธนาคารที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด หลังจากยื่นเอกสารการกู้แล้ว หากเป็นลูกค้าชั้นดี มีภาระหนี้สินไม่มาก มีเงินเดือนพอที่จะกู้ได้มีที่มาของรายได้อื่นพอสมควร และชัดเจนและธนาคารเชื่อว่ามั่นคงธนาคารก็สามารถอนุมัติวงเงินได้มาก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ถูกได้ แต่ถ้าธนาคารมองว่าเป็นการเสี่ยงเนื่องจากรายได้ไม่มั่นคง ก็อาจจะปฏิเสธคำขอได้ หรืออาจไม่ให้ในวงเงินที่ต้องการ

ตรวจรับโอนบ้าน และทำการจดจำนอง เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้นัดผู้ขายเพื่อเข้าทำการตรวจสอบบ้าน ซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยก่อนที่จะรับโอน เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้ทำการนัดมาพร้อมกันที่ธนาคารที่อนุมัติเงินกู้ เพื่อทำเรื่องการซื้อขาย และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน ทุกอย่างต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งธนาคารจะได้ทอบเช็คเพื่อการชำระเงินให้ผู้ขาย และผู้ขายจะต้องโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้เรา พร้อมกับทำการจดจำนองบ้านไว้กับธนาคารพร้อมกันไปเลยเมื่อธนาคารมอบเช็คให้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว เราก็จะตกอยู่ในฐานะลูกหนี้ธนาคารตั้งแต่วินาทีนั้นซึ่งจะต้องมีหน้าที่ชำระเงินและดอกเบี้ยให้ธนาคารตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ทำการกู้กับธนาคารไว้ พร้อมกันนี้เราก็จะต้องรับมอบกุญแจบ้านที่ซื้อเพื่อเข้าอยู่อาศัยต่อไป

4 ขั้นตอนในการเลือกซื้อบ้านให้ผ่าน

4 ขั้นตอนในการเลือกซื้อบ้านให้ผ่าน

ไอเดียแต่งบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น