การซ่อมแซมบ้านร้าวหรือผนังบ้านร้าว

  • By admin online
  • พฤษภาคม 14, 2021
  • 0
  • 2814 Views
การซ่อมแซมบ้านร้าวหรือผนังบ้านร้าว

การซ่อมแซมบ้านร้าวหรือผนังบ้านร้าว

บ้านแตกร้าวหรือผนังบ้านร้าว  มันเกิดจากอะไร  และเกิดขึ้นได้อย่างไร  เกิดจากผนังบ้านที่ฉาบด้วยปูนซีเมนต์  แล้วปูนซีเมนต์ที่ช่างฉาบเอาไว้เป็นรูพรุนรูเล็ก ๆ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดขึ้น  ทำให้ผนังปูนเกิดการหดตัวเกิดขึ้นหรือมันอาจจะขยายตัวได้ตามสภาพอากาศ โดยบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างกัน  การก่อเพิ่มเติม  รอยต่อริมขอบประตูหน้าต่าง  รอยต่อระหว่างขอบบัวไม้และผนัง  นอกจากเรื่องของอุณหภูมิทีเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น  ยังคงมีอีกหลายสาเหตุ เช่น  การเคลื่อนไหวของจุดต่าง ๆ ที่เป็นรอยต่อ  การต่อเติมบ้าน หากไม่มีการเสริมสร้างโครงสร้างอย่างระมัดระวังแล้วนั้น  อาจเป็นสาเหตุให้เกิดรอยร้าว  รอยแตกแยกขนาดใหญ่ได้

การซ่อมแซมรอยแตกร้าว  เราสามารถแบ่งได้เป็น  2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

1.ผนังบ้านร้าวแนวตั้ง  แนวดิ่ง ผนังร้าวแนวเสา

สาเหตุเกิดจากการไม่ได้ผูกหนวดกุ้งในการผูกเหล็กปอกเสาเสริมแรง  และการยืดหดตัวไม่เท่ากันของวัสดุเมื่ออุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลง   จึงทำให้เกิดรอยร้าวตามแนวรอยต่อขึ้นได้

วิธีแก้ไข ก็คือ ใช้โฟมอุดรอยร้าวหรือรอยต่อหรือโฟม PU  เพื่ออุดรอยร้าวและทาสีทับ  แต่ถ้าเป็นรอยร้าวที่มีขนาดเล็กและกว้าง   จึงจำเป็นต้องทุบผนังที่เป็นปัญหาและก่อผนังขึ้นมาใหม่

  1. ผนังบ้านร้าวแนวตั้ง แนวดิ่ง รอยร้าวจากคานถึงผนัง

สาเหตุ  เกิดจากคานรับน้ำหนักมากเกินไป  ทำให้คานแอ่นได้  หรือเกิดจากการถอดแบบคานที่เร็วเกินไป   ทำให้เกิดการรับน้ำหนักโครงสร้างที่ไม่ดี

วิธีแก้ไขก็คือ  นำน้ำหนักออกจากแนวผนังที่แตกร้าว  เพื่อไม่ให้คานแอ่นตัวลงมาเพิ่ม  จากนั้นทุบผนังที่ติดกับท้องคานออก   เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคานและผนัง  แล้วใช้โฟมอุดรอยต่อ  ตกแต่งและทาสีให้เรียบร้อย  ส่วนรอยแตกร้าวในแนวดิ่ง  ที่สามารถอุดด้วยปูนอุดรอยร้าวได้  รอให้ปูนเซตตัวดีแล้ว  ให้ทาสีทับได้

สำหรับการประเมินรอยแตกร้าว  และวิธีการซ่อมแซม  ให้เราตามช่างที่ปลูกสร้างบ้านให้เรา  ถ้าเราซื้อกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรก็แจ้งโครงการหมู่บ้านจัดสรร  ที่เราซื้อบ้านกับเขาว่าบ้านเร้าว ให้เขาจัดส่งช่างมาดูรอยร้าว  และทำการตรวจสอบว่าจะซ่อมแซมรอยร้าวให้เราอย่างไร  จะอุดรอยร้าว  หรือจะทุบผนังเดิมทิ้งแล้วก่อผนังฉาบปูนทาสีขึ้นมาใหม่  ในเมื่อมันเป็นช่างจากโครงการปลูกสร้างให้รา  เราก็ให้โครงการเป็นคนรับผิดชอบซ่อมแซมหาช่าง  และออกค่าใช้จ่ายให้กับเรานะครับ

หรือถ้าเป็นบ้านที่เราปลูกสร้างเอง  ให้เราตามช่างหรือผู้รับเหมาคนเดิมมาซ่อม  โดยให้ช่างหรือผู้รับเหมาตรวจสอบว่าจะซ่อมแซมได้อย่างไร  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่าไหร่  และต้องใช้อะไรบ้างในการซ่อมแซมรอยแตกร้าว

 

 

การซ่อมแซมบ้านร้าวหรือผนังบ้านร้าว

ไอเดียแต่งบ้าน

ออกกำลังกาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น