แนวโน้มดอกเบี้ยบ้าน 2563 เป็นอย่างไร?

  • By admin online
  • กุมภาพันธ์ 3, 2021
  • 0
  • 2778 Views
แนวโน้มดอกเบี้ยบ้าน2563 เป็นอย่างไร maid-dee.com ซื้อขาย บ้าน

แนวโน้มดอกเบี้ยบ้าน 2563 เป็นอย่างไร?

ดอกเบี้ยบ้านถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนกังวลในการเลือกซื้อบ้านแต่ละหลัง เพราะในแต่ละเดือนที่มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้านไปนั้น มักจะแสดงยอดดอกเบี้ยที่ผ่อนชำระต่อเดือนเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบางธนาคารที่ลูกค้าผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้านนั้น มีอัตราการผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบ้านที่สูงกว่ายอดเงินต้นด้วยซ้ำ ดังนั้นดอกเบี้ยบ้านจึงถือว่าเป็นสาระสำคัญในการซื้อบ้านที่ผู้ซื้อมักจะต้องคำนึงถึงและหลาย ๆ คนกังวลว่าดอกเบี้ยบ้านจะสูง

ซึ่งแนวโน้มดอกเบี้ยบ้านปี 2563 ที่ผ่านมานั้นมีจำนวนที่ไม่สูงมากนักหากเทียบกับดอกเบี้ยบ้านในปีอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด 19 ที่เข้ามาระบาดไปทั่วโลก จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันราชการหรือสถาบันเอกชนก็ตาม รวมไปถึงมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลก ทำให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยบ้านลง และหลาย ๆ ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้าน ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2563 เพื่อแบ่งเบาภาวะวิกฤตที่ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า และบางธนาคารก็มีการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย โดยมีเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดว่าจะต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดี หรือลูกหนี้ที่ไม่มีภาวะผิดนัดชำระหนี้ในรอบเดือนที่ผ่าน ๆ มา ทำให้ผู้ที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้านได้พักชำระหนี้กันไปถ้วนหน้า

  • ดอกเบี้ยบ้าน 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

ดอกเบี้ยบ้าน 2563 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในแง่ต่าง ๆ แต่ถ้าจะพูดถึงแล้วก็คงจะเป็นแง่ที่อยู่ในแง่ที่ดีกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งยังมีการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ชั้นดีทุกคน ไม่เพียงแต่เป็นลูกหนี้ที่ทำการเช่าซื้อบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกหนี้สินเชื่อเอนกประสงค์ สินเชื่อลักษณะอื่น ๆ รวมไปถึงการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดต่าง ๆ ก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน ทำให้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการกับธนาคารในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดนี้ได้

ดอกเบี้ยบ้าน 2563 ที่ถือว่ามีการปรับลดลงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มานั้น ทำให้เกิดกำลังซื้อบ้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมีผู้ที่มีกำลังในการทำสินเชื่อเช่าซื้อบ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบจากโรคโควิด 19 ทำให้ผู้คนตื่นตัวในการสร้างรากฐานและความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองมากขึ้น ดอกเบี้ยบ้านในปีต่อ ๆ ไปก็อาจมีการปรับเรทเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ซื้อ-ขายบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น