การออกแบบบ้านด้วยตนเอง บ่งบอกถึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ

การออกแบบบ้านด้วยตนเอง บ่งบอกถึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของmaid-dee.com สร้างบ้าน

การออกแบบบ้านด้วยตนเอง บ่งบอกถึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ

บ้านคือวิมารของเรา บ้านยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนอีกด้วย เพราะบ้านเป็นปัจจัยสี่ ที่จะให้เราได้ทั้งความมั่นคง ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย รวมทั้งผู้เป็นสมาชิกในครอบครัว บ้านยังบ่งบอกถึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี การออกแบบบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าสามารถที่จะทำเองได้ก็จะเป็นการประหยัดไปได้มาก แต่ทั้งน้ต้องมีความรู้ในการเขียนแบบด้วย เพราะมิใช่ว่าจะเป็นแค่การเขียนแบบตามความต้องการของเจ้าของเท่านั้น

การเขียนแบบยังต้องมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะบ้านเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีน้ำหนัก ซึ่งจะต้องเกี่ยวกับที่ดิน หรือดินที่ถม การใชวัสดุก่อสร้างที่สามารถให้ได้ทั้งการรับน้ำหนัก และความสวยงาม จากนั้นยังต้องมีการยื่นแบบเพื่อขออนุญาตในการสร้างบ้านต่อทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยื่นขออนุญาตนั้นจำเป็นต้องมีวิศวกรเซ็นต์รับรอง ซึ่งตรงนี้ถ้าวิศวกรไม่ยอมเซ็นต์ให้เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นผู้เขียน เพราะเมื่อมีการเซ็นต์ชื่อรับรองแล้วเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งการก่อสร้างในทุกมิติโดยเฉพาะความปลอดภัย

ซึ่งถ้าหากระหว่างก่อสร้าง หรือเสร็จแล้วบ้านเกิดพังลงมาเข้าก็ต้องรับผิดชอบเต็ม ๆ อีกประการหนี่งถ้าเราเขียนแบบเองโดยไม่มีความรู้ก็ยากมากที่จะทำได้ตามแบบในการก่อสร้าง เมื่อนำมาให้วิศวกรรับรองก็อาจต้องเป็นการจ้างให้เขาเขียนใหม่มากกว่า สู้เราต้องการอย่างไรให้คุยกับผู้รู้หรือสถาปนิกโดยตรงจะดีที่สุด ต้องการอย่างไรก็คุยกันได้ เช่น ต้องการบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น กี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ มีห้องรับแขก ห้องครัว ห้องกินข้าว โรงรถและอื่น ๆ

หรือว่าต้องการบ้านลักษณะอย่างไร เชื่อว่าทางสถาปนิกก็จะเขียนแบบให้ได้ตามที่ต้องการ เทรนการออกแบบที่อยู่อาศัยในทุกวันนี้จะมีความสอดคล้องกับสภารเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการออกแบบบ้านก็ต้องมีการประหยัดไปด้วยตามงบประมาณ โดยเฉพาะการเลือกใช้วัสดุการก่อสร้าง ต้องมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม และครบถ้วน หรือถ้าเป็นส่วนที่สามารถนำมาใช้งานซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะยิ่งดีการออกแบบบ้านจะต้องให้สอดคล้องกับที่เจ้าของต้องการมากที่สุด เนื่องจากความชอบของคนนั้นไม่เหมือกัน ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนการทำงานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้แนวคิดการออกแบบบ้านยุคใหม่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงได้แก่การประหยัดพลังงาน เช่น ภัยแล้งจะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างไร การออกแบบสวนในบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญ จะออกแบบอย่างไรให้ถูกใจ และเป็นสวนที่สวยงามไม่เปลืองวัสดุเช่นเรื่องน้ำเป็นสำคัญ อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและต้องสนใจ ได้แก่การเก็บน้ำฝนไว้ใช้งาน รวมถึงการบำบัดน้ำเสียนำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้ง ซึ่งทุกส่วนเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้น ถ้าการออกแบบบ้าน ด้วยตนเองมีความรู้เรื่องเหล่านี้ก็ประหยัดไปได้มาก แต่ถ้าไม่ดีเชื่อเถอะจ้างเขาดีกว่า

สร้างบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น