การดูแลบำรุง และรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

  • By admin online
  • ธันวาคม 21, 2020
  • 0
  • 3978 Views
การดูแลบำรุง และรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน maid-dee.com ดูแลบ้าน

การดูแลบำรุง และรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

ระบบไฟฟ้าถือว่าเป็นระบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้ามักจะถูกมองข้ามทั้งในเวลาตรวจรับบ้านหลังใหม่และถูกมองข้ามในบ้านหลังเดิม ต้องรอจนเกิดปัญหาถึงจะทำการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งบางครั้งแม้จะเกิดปัญหาแล้ว บางบ้านก็เลี่ยงการแก้ไขปรับปรุงด้วยการเลือกที่จะไม่ใช้ระบบไฟฟ้าในบริเวณนั้นแทนซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ผิดและสร้างอันตรายต่อทรัพย์สิน อนามัย ร่ายการและชีวิตของทุกคนภายในบ้านแบบไม่รู้ตัว วันนี้ขแนะนำการดูแลระบบไฟฟ้าแบบง่ายภายในบ้านเพื่อไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาระบบไฟฟ้าในบ้านในภายหลัง

การตรวจมิเตอร์ไฟฟ้า หัวใจสำคัญของระบบไฟภายในบ้าน

มิเตอร์ไฟฟ้า คือ หัวใจของระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้นับหน่วยการใช้ไฟฟ้าในบ้าน ดังนั้น ถ้ามีไฟรั่วหลังมิเตอร์นั่นจะส่งผลให้ค่าไฟแพงขึ้นและอันตรายทั้งบ้านแน่นอน วิธีตรวจสอบว่ามิเตอร์และระบบไฟฟ้าในบ้านไหลเวียนเป็นปกติหรือไม่ ทำได้โดยการตัดไฟทั้งบ้าน แล้วสังเกตว่ามิเตอร์ยังหมุนอยู่หรือไม่ หากยังหมุนอยู่ก็แสดงว่ามีไฟรั่ว ต้องแก้ไขทันที

การตรวจตู้ควบคุมไฟฟ้า ตัวกลางในการนำไฟฟ้าจากผู้ผลิตส่งต่อผู้บริโภค

ปัจจุบันบ้านแทบทุกหลังจะมีตู้ไฟหลักควบคุมระบบไฟฟ้า การจ่ายไฟไปยังตำแหน่งต่างๆ ของบ้านอยู่เป็นศูนย์กลางเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา อุปกรณ์หลักในการเปิด-ปิดการจ่ายไฟในส่วนต่างนี้จะประกอบด้วยเบรกเกอร์ย่อมที่แยกออกเป็นส่วนต่างๆ ตามการใช้งานในระบบต่างๆ ของบ้าน เช่น ไฟแสงสว่างชั้น 1 ไฟแสงสว่างชั้น 2 ไฟแสงสว่างหน้าบ้าน/หลังบ้าน ไฟปั้มน้ำ เป็นต้นโดยมีเบรกเกอร์ตัวหลักที่ใช้ควบคุมเบรกเกอร์ย่อยทุกตัวอีกทีหนึ่งด้วย การตรวจสอบคือการเปิดฝาครอบตู้ออกแล้วดูความเรียบร้อยของสายไฟฟ้าที่เชื่อมเข้าเบรกเกอร์แต่ละตัวนั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังต้องทำการตรวจสิ่งต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วย

  • การตรวจปลั๊ก สวิตช์ และหลอดไฟ เป็นระบบไฟฟ้าที่ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมากที่สุดเพราะต้องมีการสัมผัสทุกวัน วิธีการตรวจสอบคือการทดสอบเปิดปิดสวิตช์เพื่อเช็กหลอดไฟทีละดวง ส่วนปลั๊กไฟทุกช่องต้องจ่ายไฟได้เป็นปกติด้วยเครื่องมือตรวจระบบไฟรั่วหรือไขควงเทสไฟนั่นเอง ปลั๊กและสวิตช์ทุกช่องควรมีหน้ากากครอบปิดสนิท
  • การตรวจสายดิน ทำการเปิดที่ครอบปล๊กออกเพื่อดูว่าสายไฟที่ต่อเข้าปลั๊กซึ่งเป็นระบบ 3 ขานั้นมีสายไฟ “สีเขียว” เส้นที่ 3 ซึ่งเป็นสายดินต่อไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้า และมีจุดที่ฝังหลักดิน เพื่อยืนยันว่าบ้านของผู้ซื้อมีวงจรสายดินที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐาน

การตรวจสอบดูแลที่ดีสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การตรวจระบบไฟฟ้าแท้จริงแล้วในเบื้องต้นทำได้เองไม่ยาก ไม่ต้องถึงขนาดต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเฉพาะด้านแต่อย่างใด แต่หากพบความผิดปกติแล้ว ในการซ่อมบำรุงถึงจะต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญการจะดีที่สุด อย่าเสี่ยงแก้ไขติดตั้งเองโดยเด็ดขาดหากไม่มีความรู้อย่างแท้จริงเพราะนอกจากไม่สามารถแก้ไขได้ถูกวิธีและขั้นตอนแล้ว ยังจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้อีกด้วย

ซ่อมแซมบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น